Test

Test dig selv: Har du en fødselsdepression?

Notér for hvert spørgsmål point-tallet ud for det svar, som du synes bedst beskriver, hvordan du har haft det i løbet af de sidste syv dage – og altså ikke bare i dag.

Du bør besvare testen uden at diskutere svarene med andre, da det kan have indflydelse på resultatet.

Du har også mulighed for at printe testen ud med printikonet nederst på siden, hvis det giver dig et bedre overblik at kunne krydse af på et fysisk stykke papir.

GAIA-instituttets screeningstest

1. Jeg har kunnet more mig og se de sjove sider ved tilværelsen
0 På samme måde som jeg altid har kunnet
1 Ikke helt så meget
2 Slet ikke så meget
3 Slet ikke

2. Jeg synes, jeg er blevet mere nærtagende og irritabel overfor andre
(partner, forældre, svigerforældre)

3 Ja, ofte
2 Ja, nogle gange
1 Kun ved særlige lejligheder
0 Slet ikke

3. Jeg har bebrejdet mig selv meget, når ting gik galt
3 Ja, det meste af tiden
2 Ja, noget af tiden
1 Ikke særlig tit
0 Nej, aldrig

4. Jeg har været ængstelig og bekymret uden særlig god grund
0 Nej, slet ikke
1 Næsten ikke
2 Ja, nogle gange
3 Ja, ofte

5. Jeg har nydt at være mor
0 Ja, meget
1 Ja, stort set
2 Mindre end sædvanligt
3 Nej, ikke meget

6. Jeg har følt mig bange eller i panik uden særlig grund
3 Ja, en hel del
2 Ja, nogle gange
1 Nej, ikke særligt
0 Nej, slet ikke

7. Tingene har taget magten fra mig
3 Ja, for det meste har jeg ikke været i stand til at klare tingene
2 Ja, nogle gange har jeg ikke kunnet klare tingene så godt som sædvanligt
1 Nej, det meste af tiden har jeg klaret tingene ganske godt
0 Nej, jeg har klaret tingene så godt, som jeg plejer

8. Jeg har været så trist, at jeg har haft vanskeligt ved at sove
3 Ja, det meste af tiden
2 Ja, nogle gange
1 Ikke så tit
0 Nej, slet ikke

9. Jeg har følt mig trist eller elendig
3 Ja, det meste af tiden
2 Ja, temmelig ofte
1 Ikke så tit
0 Nej, slet ikke

10. Jeg har følt, at jeg kunne miste kontrollen og slå
3 Ja, ofte
2 Ja, nogle gange
1 Kun ved en bestemt lejlighed
0 Aldrig

11. Jeg har været så ulykkelig, at jeg har grædt
3 Ja, meget af tiden
2 Ja, temmelig ofte
1 Kun ved bestemte lejligheder
0 Nej, aldrig

12. Jeg har haft tanker om at komme til at skade mig selv eller barnet
3 Ja, ofte
2 Nogle gange
1 Næsten aldrig
0 Aldrig

13. Jeg er bekymret: ruger over tingene, er ude af stand til at skubbe ubehagelige tanker bort
3 Ja, sådan er det det meste af tiden
2 Ja, sådan er det temmelig ofte
1 Sådan er det sjældent
0 Nej, sådan har jeg det ikke

14. Jeg har haft selvmordstanker/været bange for at dø
3 Ja, ofte
2 Ja, af og til
1 En sjælden gang
0 Nej, aldrig

15. Jeg er bekymret for min sundhedstilstand/min krop
3 Ja, det bekymrer mig meget
2 Ja, af og til
1 Sjældent
0 Nej, jeg har det fint

16. Har du haft følgende symptomer: hjertebanken, hedeture, hovedpine, rødmen, åndenød, mavekramper, svimmelhed, muskelspændinger?
0 Nej, slet ikke
1 Nej, – måske lidt
2 Ja, men ikke i længere tid/ikke så det har generet mig meget
3 Ja, flere af tingene

17. Jeg har været/er bange for at mit barn er sygt eller vil dø
3 Ja, det tænker jeg tit
2 Ja, tankerne kommer nogle gange
1 Sjældent
0 Nej, slet ikke

18. Jeg er bange for, at mit barn ikke får mad nok
3 Ja, det tænker jeg tit
2 Ja, tankerne kommer nogle gange
1 Sjældent
0 Nej, slet ikke

(Kilde: GAIA-instituttet - se desuden testen på GAIA-instituttets hjemmeside her)

Score – tæl dine point sammen

Scoren for hvert enkelt spørgsmål går fra 0 til 3 alt efter sværhedsgraden. Det totale scoringstal fremkommer ved at lægge scoringerne for hvert af de 18 spørgsmål sammen. 16 point eller mere indikerer, at du kan have en fødselsdepression, og at du muligvis bør søge hjælp.

Om testen

GAIA-instituttet er en patientforening med speciale i fødselsdepressioner. De har udviklet denne test med udgangspunkt i The Edinburgh Postnatal Depression Scale – på dansk: Edinburghs Fødselsdepressionsskala.

The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) blev udviklet i 1987 som en hjælp for læger, sundhedsplejersker og andre professionelle til at identificere kvinder, der måske havde en fødselsdepression. Den består af ti spørgsmål. Det er stadig denne test, du vil blive præsenteret for hos din praktiserende læge eller sundhedsplejerske. Du kan bl.a. se EPDS-testen her på psykiater Poul Videbech hjemmeside (da det er ham, der har oversat den til dansk).

GAIA-instituttet har til den oprindelige test føjet yderligere spørgsmål, der fokuserer mere på dig som mor og på dit forhold til dit barn.

Udskriv Udskriv

Se, hvad dine muligheder for behandling er >>