Muligheder for behandling

 

Hvem er hvem: Psykolog, psykoterapeut og psykiater?

 
Det kan godt være svært at adskille begreberne. Her en kort forklaring, der forhåbentlig kan skabe lidt klarhed.

  • En psykolog (også kaldet cand. psych.) er kandidat eller magister i psykologi fra universitetet og har altså en lang teoretisk uddannelse bag sig. Arbejdsmetoden er primært samtalebehandling.
  • En psykoterapeut har ofte en grunduddannelse fra social-, sundheds- eller undervisningsområdet plus en psykoterapeutisk efteruddannelse. Psykoterapeut er en ubeskyttet titel i Danmark, men er terapeuten medlem af Psykoterapeut Foreningen (MPF), kan man vide sig sikker på, at vedkommende har en grundig psykoterapeutisk uddannelse. Arbejdsmetoden er primært samtalebehandling.
  • En psykiater er lægeuddannet og har så videreuddannet sig til speciallæge i psykiatri (behandling af psykisk syge) – og har dermed både en lang teoretisk og praktisk uddannelse bag sig. En psykiater kan – i modsætning til en psykolog og en psykoterapeut – tilbyde antidepressiv medicinsk behandling.

Føler du, at du måske har behov for behandling, kan det første skridt være at henvende dig til enten sundhedsplejersken eller din egen praktiserende læge og gøre opmærksom på, hvordan du har det.

Din praktiserende læge

Din læge kan teste dig for depression og snakke med dig om dine muligheder. Han/hun kan desuden udskrive antidepressiv medicin. I det tilfælde, at lægen beslutter sig for antidepressiv medicinsk behandling, er det imidlertid meget vigtigt, at behandlingen ikke står alene men bliver suppleret med samtaler.

Viderehenvisning

En anden mulighed er, at lægen kan give dig en henvisning til en psykiater, som er i stand til både at behandle psykoterapeutisk og medicinsk. Der kan desværre være meget lang ventetid, men behandlingen betales så også af den offentlige sygesikring.

Alternativt har du mulighed for at blive henvist til en psykolog. Almindeligvis skal man selv betale for psykologkonsultationer, men der er særlige tilfælde, hvor sygesikringen har åbnet op for tilskud til psykologer.

Du skal opfylde to kriterier for at kunne benytte dig af sygesikringsordningen:

- Du skal falde under kategorien “personer med let til moderat depression (18 til 37 år), efter udført psykometrisk test”. Du skal altså være mellem 18 og 37 år og score “tilstrækkeligt højt” på depressionstesten.

- Henvisningen skal ske senest 6 måneder efter hændelsen.

Opfylder du dette, kan du få betalt 60 procent af honoraret til op til 12 konsultationer. Du betaler selv den sidste del (pr. 1.4.11: 373,00,- for den 1. gang og herefter 311,00 pr. konsultation à 45 – 50 min.).

Behandling gennem egenbetaling

Hvis du ikke kan komme ind under disse ordninger, eller føler du dig ikke mødt af det, du får tilbudt, er løbet ikke kørt – du har stadig mulighed for at komme i behandling. Bare for egen regning.

Der er også fordele ved denne løsningsvariant: Ventetiden er ikke så lang, som den ofte er de andre steder – og du kan selv vælge, om du vil tage kontakt til en psykiater, psykolog eller psykoterapeut.
 

Læs om de forskellige behandlingsformer til fødselsdepression >>


Se her, hvor du kan tage kontakt til en terapeut i nærheden af dig >>